m1 m2

m3

 m4 m5
m6 m7 m8  m9 m10
m11 m12 m13

Mòduls 1er curs

(Grup matí de 8 a 14:40 h)/(Grup tarda de 15 a 21h)

M01   Motors 165 h

M02   Sistemes auxiliars del motor 198 h

M03a Circuits de fluids, suspensió i direcció 66 h

M05   Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics165 h

M08   Mecanitzat bàsic 99 h

M09   Formació i orientació laboral 99 h

Mòduls 2on Curs

(Grup matí de 8 a 14:40 h)/(Grup tarda de 15 a 21h)

M03b Circuits de fluids, suspensió i direcció 99 h

M04   Transmissió i frenat 165 h

M06  Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 165 h

M07  Sistemes de seguretat i confortabilidad 165 h

M10 Empresa i iniciativa emprenedora 66h

M11 Anglès tècnic 99h

M12 Síntesi 66h

M13 Formació pràctica en centres de treball 383 h