Mòduls 2on Curs

(Grupmatí de 8 a 14:40 h)/(Grup tarda de 15 a 21h)

M03.2 Circuits de fluids, suspensió i direcció 99 h

M04 Transmissió i frenat 165 h

M06 Circuitselèctricsauxiliars del vehicle 165 h

M07 Sistemes de seguretat i confortabilidad 165 h

M10 Empresa i iniciativa emprenedora 66h

M11 Anglès tècnic 99h

M12 Síntesi 66h

M13 Formació pràctica en centres de treball 383 h

M14.2 Tecnologia vehicle eléctric 33h