Mòduls 1er curs

(Grup matí de 8 a 14:40 h)/(Grup tarda de 15 a 21h)

M01  Motors 132 h

M02  Sistemes auxiliars del motor 198 h

M03.1 Circuits de fluids, suspensió i direcció 66 h

M05  Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics132 h

M08  Mecanitzat bàsic 99 h

M09  Formació i orientació laboral 99 h

M14.1 Tecnologia Vehicle Elèctric 66 h

Mòduls 2on Curs

(Grupmatí de 8 a 14:40 h)/(Grup tarda de 15 a 21h)

M03.2 Circuits de fluids, suspensió i direcció 99 h

M04 Transmissió i frenat 165 h

M06 Circuitselèctricsauxiliars del vehicle 165 h

M07 Sistemes de seguretat i confortabilidad 165 h

M10 Empresa i iniciativa emprenedora 66h

M11 Anglès tècnic 99h

M12 Síntesi 66h

M13 Formació pràctica en centres de treball 383 h

M14.2 Tecnologia vehicle eléctric 33h